LIBRE Grzegorz Wasilewski
ul. Piaskowa 9
05-075 Warszawa-Wesoła

Nazwa banku: INTELIGO 
Powszechna Kasa Oszczędności BANK POLSKI S.A.

Nasz numer rachunku:
50 1020 5558 1111 1040 6030 0066

W tytule przelewu prosimy o podanie numeru ID zamówienia.

UWAGA!

W przypadku przelewów zagranicznych całkowitą prowizję za przelew ponosi płacący/zamawiający.

(proszę o odpowiednie ustawianie parametru obciążenia prowizją za przelew)